PREDSTAVENSTVO

Štatutárny orgán

predseda predstavenstva
Ing. Dušan Ostrovský
bytom Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom

podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Haluza
bytom Tematínska 2118/18, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Jarolím Feranec
bytom Malinovského 1225/5, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Marián Galáni
bytom M.R.Štefánika 815/13, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Štefan Václav
bytom Brigádnická 975/16, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Miroslav Čány
bytom Považská 1985/9, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Mgr. Miroslav Kozák
bytom Štubňova 309/2, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Jozef Tinka
bytom Bzince pod Javorinou č. 527 916 11

člen predstavenstva
Ing. Ladislav Tomašov
bytom A.Sládkoviča 2097/1, Nové Mesto nad Váhom


Kontrolná komisia

predseda
Peter Marák
bytom Karpatská 368/11, Nové Mesto nad Váhom

člen
Juraj Mikuška
bytom Jasná 375/10, Nové Mesto nad Váhom

člen
Vladimír Marko
bytom Karpatská 365/11, Nové Mesto nad Váhom