KONTAKTY

Stavebné bytové družstvo občanov Nové Mesto nad Váhom
Inovecká 1314/3 (pod schodami)
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00587915
DIČ: 2021105768
IČ DPH: SK2021105768
Družstvo je zapísané v OR OS v Trenčíne oddiel Dr, vložka č.61/R


Predseda predstavenstva SBDO:

Ing. Dušan OSTROVSKÝ
Tel.: 032-774 3018, 0903 726 092
Email: ostrovsky@sbdonmnv.sk


Referent členských vzťahov:

Katarína IVANKOVÁ
Tel.: 032-774 3016
Email: katarina.ivankova@sbdonmnv.sk


Ekonomické oddelenie SBDO:

Vedúca oddelenia - Ľudmila KLIEŠKOVÁ
Tel.: 032-774 3013
Email: ludmila.klieskova@sbdonmnv.sk

Účtovníčka - Sylvia KUBICOVÁ
Tel.: 032-774 3013
Email: sylvia.kubicova@sbdonmnv.sk

Účtovníčka /platby, predpisy, mzdy/ - Jana SLÁVIKOVÁ
Tel.: 032-774 3012
Email: jana.slavikova@sbdonmnv.sk


Technické oddelenie:

Majster údržby, dispečing - Ing. Monika MICHALCOVÁ
Tel.: 032-774 3014
Email: monika.michalcova@sbdonmnv.sk

Referent prevádzky domov, energetik - Miriam BANDÍK
Tel.: 032-774 3014
Email: miriam.bandik@sbdonmnv.sk

POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA OD 15.30h

Voda, úk, kanalizácia 0903 412 683
Elektro, výťah 0903 412 684