CENY ENERGIÍ 2023

Na stiahnutie:


Navýšenie cien plynu je v dôsledku zvyšovania cien.

Pri uzatváraní zmluvy na obdobie 2021-2022 bol výrazný pokles cien plynu a bola zazmluvnená neregulovaná cena 16,29€ za MWh bez DPH, ktorá bola v tomto období výhodnejšia ako regulovaná cena pre domácnosti.

Z dôvodu výrazného nárastu cien, sme všetky domové kotolne zaradili pod regulované subjekty na základe žiadosti, ktorá bola potrebná zaslať dodávateľovi plynu, t.j. na rok 2023 sú VŠETKY DOMOVÉ KOTOLNE zaradené do REGULOVANÝCH CIEN nakoľko tie sú momentálne pre vlastníkov bytov výhodnejšie.

Ceny na rok 2023 sú podľa tarifných skupín, ktoré nájdete uvedené vyššie v dokumente „Porovnanie cien energií 2022 a 2023“ ako aj bytové domy, ktorých sa navýšenie cien plynu týka.

Vyššie nájdete tiež vyjadrenie SPP k požiadavke o zníženie ceny – dotáciu pre OM v správe SBDO.