PREDSTAVENSTVO

Štatutárny orgán

predseda predstavenstva
Ing. Dušan Ostrovský
bytom Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom

podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Haluza
bytom Tematínska 2118/18, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Jarolím Feranec
bytom Malinovského 1225/5, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Marián Galáni
bytom M.R.Štefánika 815/13, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Štefan Václav
bytom Brigádnická 975/16, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Bc. Peter Horňák
bytom Krátka 2029/6, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Mgr. Miroslav Kozák
bytom Štubňova 309/2, Nové Mesto nad Váhom

člen predstavenstva
Jozef Tinka
bytom Bzince pod Javorinou č. 527 916 11

člen predstavenstva
Ing. Ladislav Tomašov
bytom A.Sládkoviča 2097/1, Nové Mesto nad Váhom
 

Kontrolná komisia

predseda
Ing. Marián Hlaváč
bytom Brigádnická 966/6, Nové Mesto nad Váhom

člen
Zdena Černá
bytom SNP 12, Nové Mesto nad Váhom

člen
Ing. Jaroslav Klein
Záhradná 1471/1, Nové Mesto nad Váhom