Stavebné bytové družstvo občanov v Novom Meste nad Váhom

Opatrenia pri zvolávaní schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vykonávaní písomného hlasovania od 1. 10. 2020.

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 7.00 - 15.30
Utorok 7.00 - 15.30
Streda 7.00 - 15.30
Štvrtok 7.00 - 15.30
Piatok 7.00 - 13.00


OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

Každý deň 11.30 - 12.00


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Voda, úk, kanalizácia 0903 412683
Elektro, výťah 0903 412684
Pohotovostná služba
UK, voda, kanalizácia
0910 799 973